Szkodliwe dla zdrowia nałogi

Szkodliwe dla zdrowia nałogi

O szkodliwości rozmaitych nałogów każdy wie doskonale. Niejednokrotnie wiedza ta nie znajduje niestety odzwierciedlenia w rzeczywistości. Do ludzi jakoś nie przemawia to, że np. paląc papierosy czy spożywając zbyt duże ilości alkoholu szkodzą sobie w niewyobrażalnym wręcz stopniu. Łapią się tylko za głowę, kiedy okazuje się, że są poważnie chorzy – nie zawsze jest szansa na ich uratowanie. Poddając się różnym nałogom, trzeba mieć świadomość tego, że prędzej czy później pojawią się tego konsekwencje. Postępując w taki sposób, człowiek sam generuje dodatkowe zagrożenia dla swojego zdrowia i życia. Ileż to ludzi na całym na świecie każdego roku umiera na raka będącego efektem palenia papierosów. Popadania w nałogi najlepiej w ogóle unikać, ale jeśli już jest się od nich uzależnionym, warto podejmować odpowiednie działania. Z każdego nałogu można się wyleczyć. Trzeba jednak znaleźć się pod specjalistyczną opieką, ponieważ samodzielna walka z uzależnieniami przeważnie kończy się fiaskiem. Niezmiernie ważne w tym wszystkim jest to, by mieć wsparcie w najbliższych osobach – w rodzinie i przyjaciołach. Pierwszym krokiem do podjęcia walki jest uzmysłowienie sobie, że ma się problem – nierzadko np. alkoholicy przyznają się przed sobą do tego, że są alkoholikami. Podobnych przykładów można podać więcej.