Prawa pacjenta w szpitalu

Prawa pacjenta w szpitalu

Pacjenci w szpitalu mają nie tylko obowiązki, ale także i prawa. Każdy pacjent, który przebywa w szpitalu ma prawo domagać się od lekarza, aby wywiad lekarski, który z nami przeprowadza, przeprowadzany był w miejscu ustronnym. Mamy prawo domagać się od lekarza, aby nie przeprowadzał wywiadu w sali chorych i w obecności znajdujących się na niej chorych. Lekarz zobowiązany jest do udzielenia pacjentowi informacji zarówno na temat jego stanu zdrowia, jak również informacji, jakie badania i zabiegi zamierza wykonać. Lekarz powinien udzielić nam wyjaśnień, jak te badania będą wyglądać. Na prośbę pacjenta, który opuszcza szpital, placówka szpitalna ma obowiązek wydać mu wyniki badań, które zostały wykonane podczas pobytu w szpitalu. Mamy także prawo zażądać, a szpital nie ma prawa nam odmówić, wydania nam dokumentów na temat diagnozy, zastosowanego leczenia oraz wskazówek dotyczących ewentualnego leczenia po pobycie w szpitalu. Na każdy zabieg lub badanie pacjent musi wyrazić ustną zgodę. Jednak w przypadku operacji lub stwarzających zagrożenie życia badań diagnostycznych, taką zgodę musimy wyrazić na piśmie. Pacjent może także odmówić, aby w wywiadzie, badaniach czy zabiegach uczestniczyli studenci. Pacjenci, którzy uważają, że ich prawa nie są przestrzegane mogą złożyć skargę np. w biurze Rzecznika Praw Pacjenta.